Innkalling til ekstraordinært årsmøte onsdag 21.mars 2018 kl.19.30

Postet av Vestre Slidre Idrettslag den 14. Mar 2018

Vestre Slidre idrettslag

Ekstraordinært årsmøte onsdag 21.mars 2018 kl. 19.30

Lokale: Kantina i 3 etg ved kommunestyresalen på slidretun

Sakliste:

Saker som skal behandlast er:

2.        Valkomiteens forslag til innstilling for 2018, presentert av valkomité.

3.        Val

1.        Godkjenning av Idrettslagets lovnorm

            Det er forslag om endringar på følgende punker:

§ 11       Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(2)          Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.                                    

Styret har følgende honorar for verv per år (kan velge å ikke motta):

 •        Leder – 10 000,-  
 •        Nestleder – 3 000,-
 •        Kasserer – 5 000,-
 •        Sekretær – 3 000,-
 •        Øvrige styremedlem 2 000,-

 

§ 15       Årsmøtets oppgaver 

10. Foreta følgende valg:[1]

 • Leder og nestleder. Velges for to år. – forslag -> Leder velges for minimum 1 år og maksimalt 2 år av gangen, med mulighet for å stille til gjenvalg etter eget ønske. Dette må godkjennes av årsmøte. Om leder ikke ønsker gjenvalg, er det nestleder som tar over vervet kommende år.  
 • Nestleder velges inn for minimum 2 år, med hensikt å tre inn i ledervervet året av perioden. Alternativt at det kjem inn ny leder eller leder tar gjenvalg på 1 eller 2 år. Om ny leder velges inn på årsmøte, må nestleder velges inn for to nye år.
 • Kasserar og sekretær. Velges for to år. Leder og kasserer på valg samme år (fjernes).

 

§ 18       Idrettslagets styre 

 (4)          Innkalling og deltagelse på styremøter i VSIL

 • Innkallelse til styremøter skjer en uke før møtet skal avholdes. Innkalling         sendes på mail til alle styremedlem, valgkomite og undergruppene.
 • Alle i styret har møteplikt på styremøter. Ved frafall meldes dette til leder i god tid, slik at det er mulighet for å kalle inn varamedlem
 • Valgkomite har møteplikt etter ønske fra styret
 • Undergruppene stiller med en representant på styremøter

 

Vel møtt!

Vestre Slidre IL v/ styret

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.