Årsmøte 2017

Postet av Vestre Slidre Idrettslag den 5. Feb 2018

Til medlemmer i Vestre Slidre Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes den 6. mars i kantina på Slidretun kl 19.00.

Det blir servering!

Eventuelle saker må meldes innen 26. ferbruar til leder: vestreslidreil@outlook.com eller 91576268

Fullstendig sakliste med eventuelle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

NIFS regler: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i VSIL


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.