Åsrmøte 15.03.2017

Postet av Vestre Slidre Idrettslag den 22. Mar 2017

Årsmøte for 2016 er historie

Takk til alle som deltok på møtet, og ikkje minst alle som har vært med på å bidra i året som har gått. Idretten er drifta på dugnad og er avhengig av alle som er med på å dra lasset :-) Hugs å meld dykk på "Å takk for det" festen der alle blir takka og hedra!


Vestre Slidre idrettslag

Årsmøte onsdag 15.mars 2017


Desse møtte: Ola Magne Vika, Gerd Nanti Vika Helle, Cecilie Hippe, Lilllian Wikerholmen, Elisabeth Husby, Ida Kirkeengen, Hilde Stavenjord, Ingunn Rye, Olav Ulven, Sverre Flatmo, Jøran Lyngstad, Jørn Nyseth Ranum, Thor Even Stee, Hege Fosheim, May-Britt Gladhaug

  • Konstituering

a) Godkjenning av innkalling: Godkjent

b) Godkjenning av sakliste: Godkjent

c) Val av møteleiar: Olav Ulven

d) Val av sekretær : May-Britt Gladhaug

e) Val av 2 til å skrive under møteprotokoll : Thor Even Stee og Ida Kirkeengen

2. Rekneskap for 2016. Ved Ingunn Rye. Godkjent.

3. Budsjett for 2017. Ved Ingunn Rye. Olav Ulven informerte om ny avtale med Slidre Regnskap. Sverre Flatmo informerte om avtaler med reklameskilt på Vaset skistadion som vil komme i orden innen 2017.

Godkjent

4. Medlemskontingent for 2018

Forslag frå styret å ha uforandra medlemskontigent i 2018 og. Familie kr 400, enkeltmedlem kr 200. Medlemskontigent vert sendt ut på e-post via MinIdrett

5. Årsmelding for 2016. Ved Olav Ulven. Stor aktivitet i hovudlaget og i undergruppene. Årsmeldinga godkjennes.

6. Handlingsplan for 2017. Ved Olav Ulven. Godkjent.

7. Valkomiteens forslag presentert av valkomité. Ved Hilde Kristin Stavenjord

Funksjon

Navn

Valgt inn

På valg

Leder

Olav Ulven

2016

2018

Nestleder

Hege Fosheim

2017

2019

Kasserer

Jon Teodor Lyster

2017

2019

Sekretær

May Britt Gladhaug

2016

2018

Styremedlem

Thor Even Stee

2017

2019

Styremedlem

Lillian Wikerholmen

2016*

2018

Styremedlem

Ola Magne Vika

2017

2019

Styremedlem

Cicilie Hippe

2017

2019

Styremedlem

Ida Kirkeengen

2017

2019

Varamedlem

Elin Gigstad

2016

2018

Varamedlem

Astrid Haugli

2016

2018

Varamedlem

Elisabeth Huseby

2017

2019

Valgkomiteen sitt forslag til valgkomite:

Funksjon

Navn

Valgt inn

På valg

Leder

Morten Hamre

2015

2018

Medlem

Linda Holten Riste

2016

2019

Medlem

Veslemøy Kvamme

2017

2020

Valgkomiteen sitt forslag til revisor:

Funksjon

Navn

Revisor

Gunnar Hamre

For et år

Revisor

Kristian Kirkeengen

For et år

*valgt inn for eitt år 2017-2018

8. Val. Innstilling frå valnemda godkjent.

9. Godkjenning av Idrettslagets lovnorm

Godkjent

Styret ynskjer at gruppene stiller med ein representant på styremøter i hovudlaget, til beste for samarbeid og informasjonsflyt.

10. Innkomne saker:

Forslag om fri medlemskontigent for styremedlem.

Årsmøtet ynskjer at dette skal vere likt i hovedlaget og undergruppene. Vi ber undergruppene drøfte om det er behov for fri medlemskontigent eller om det er andre ideer til motivasjon for å ta på seg verv i Vestre Slidre il.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.