Referat ekstraordinært årsmøte

Postet av Vestre Slidre Idrettslag den 31. Mar 2018

Nytt styre for VSIL er godkjent av ekstraordinært årsmøte. 

Funksjon

Navn

Valgt inn

På valg

Leder (ett år)

Ida Follinglo

2018

2020

Nestleder

Hege Fosheim

2017

2019

Kasserer

Jon Teodor Lyster

2017

2019

Sekretær

Thor Even Stee

2017

2019

Styremedlem

Astrid Haugli

2018

2020

Styremedlem

Marit Fauske

2018

2020

Styremedlem

Ola Magne Vika Helle

2017

2019

Styremedlem

Cicilie Hippe

2017

2019

Styremedlem

Ida Kirkeengen

2017

2019

Varamedlem

Elin Gigstad

2018

2020

Varamedlem

Simen Gustavsen

2018

2020

Varamedlem

Elisabeth Huseby

2017

2019

Les fult referat:

Ekstraordinært årsmøte 21.mars 2018.pdfInnkalling til ekstraordinært årsmøte onsdag 21.mars 2018 kl.19.30

Postet av Vestre Slidre Idrettslag den 14. Mar 2018

Vestre Slidre idrettslag

Ekstraordinært årsmøte onsdag 21.mars 2018 kl. 19.30

Lokale: Kantina i 3 etg ved kommunestyresalen på slidretun

Sakliste:

Saker som skal behandlast er:

2.        Valkomiteens forslag til innstilling for 2018, presentert av valkomité.

3.        Val

1.        Godkjenning av Idrettslagets lovnorm

            Det er forslag om endringar på følgende punker:

§ 11       Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(2)          Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.                                    

Styret har følgende honorar for verv per år (kan velge å ikke motta):

 •        Leder – 10 000,-  
 •        Nestleder – 3 000,-
 •        Kasserer – 5 000,-
 •        Sekretær – 3 000,-
 •        Øvrige styremedlem 2 000,-

 

§ 15       Årsmøtets oppgaver 

10. Foreta følgende valg:[1]

 • Leder og nestleder. Velges for to år. – forslag -> Leder velges for minimum 1 år og maksimalt 2 år av gangen, med mulighet for å stille til gjenvalg etter eget ønske. Dette må godkjennes av årsmøte. Om leder ikke ønsker gjenvalg, er det nestleder som tar over vervet kommende år.  
 • Nestleder velges inn for minimum 2 år, med hensikt å tre inn i ledervervet året av perioden. Alternativt at det kjem inn ny leder eller leder tar gjenvalg på 1 eller 2 år. Om ny leder velges inn på årsmøte, må nestleder velges inn for to nye år.
 • Kasserar og sekretær. Velges for to år. Leder og kasserer på valg samme år (fjernes).

 

§ 18       Idrettslagets styre 

 (4)          Innkalling og deltagelse på styremøter i VSIL

 • Innkallelse til styremøter skjer en uke før møtet skal avholdes. Innkalling         sendes på mail til alle styremedlem, valgkomite og undergruppene.
 • Alle i styret har møteplikt på styremøter. Ved frafall meldes dette til leder i god tid, slik at det er mulighet for å kalle inn varamedlem
 • Valgkomite har møteplikt etter ønske fra styret
 • Undergruppene stiller med en representant på styremøter

 

Vel møtt!

Vestre Slidre IL v/ styret

 Ekstraordinært årsmøte

Postet av Vestre Slidre Idrettslag den 7. Mar 2018

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte.

Grunnet at vi ikke fikk innstilt styre for 2018 på årsmøte 6.mars

Møtet avholdes den 21. mars i kantina på Slidretun kl 19.30.

Fullstendig sakliste med eventuelle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på facebooksiden og hjemmesiden: vestreslidreil.no 

NIFS regler: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til møte!

Med vennlig hilsen

Styret i VSIL